Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ký kết phối hợp thực hiện công tác pháp luật giai đoạn 2019-2020

(13:22 | 11/03/2019)

Ngày 7-3, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác pháp luật giai đoạn 2019-2020 giữa hai đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu, để việc phối hợp đạt kết quả cao và rõ nét hơn, giai đoạn 2019-2020, hai đơn vị sẽ sàng lọc, phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, thiết thực cho người lao động. Theo đó, hai đơn vị thống nhất, giai đoạn 2019-2020, tiếp tục phấn đấu thực hiện phối hợp một số nội dung: Hàng năm, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát ít nhất tại 60 doanh nghiệp về thực hiện pháp luật lao động, Công đoàn, bảo hiểm xã hội, công tác an toàn vệ sinh lao động và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Hàng năm, hai đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến, tư vấn pháp luật trực tiếp tại ít nhất 20 lượt doanh nghiệp, với 2.000 người lao động tham dự; 100% các vụ tai nạn lao động chết người và tranh chấp lao động tập thể có sự tham gia của hai ngành; phối hợp tham gia giải quyết 100% vụ đình công, ngừng việc tập thể không đúng quy định pháp luật.

 

 

Đồng chí Trần Thanh Việt (hàng đầu bên phải) – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh và đồng chí Đặng Hồng Sơn (hàng đầu bên trái) – Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ký kết kế hoạch phối hợp...

 

Giai đoạn 2016-2018, Liên đoàn Lao động tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện khá tốt chương trình phối hợp công tác trên mọi mặt ký kết, nhất là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động tại các loại hình doanh nghiệp trong tỉnh. Việc phối hợp công tác của hai đơn vị vừa góp phần hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của từng cơ quan, vừa góp phần thực hiện tốt quy định của pháp luật, lại đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, giữ vững mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tại doanh nghiệp. Cụ thể, giai đoạn 2016-2018, hai đơn vị tổ chức tuyên truyền về quyền và lợi ích của công nhân nhân các ngày kỷ niệm, ngày lễ có liên quan 48 cuộc tại 380 lượt doanh nghiệp, gần 7.000 công nhân, lao động tham dự; tổ chức 10 cuộc thanh tra, kiểm tra, giám sát về việc chấp hành pháp luật lao động tại 139 lượt doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; qua đó, 1.676 lượt ý kiến, kiến nghị doanh nghiệp khắc phục các vi phạm. Đồng thời, phối hợp xây dựng và phát hành 5.000 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; 10.000 tờ rơi về pháp luật lao động; 8.000 tờ rơi về pháp luật lao động và Công đoàn; 2.000 sổ tay về pháp luật lao động, Công đoàn và bảo hiểm xã hội; hướng dẫn 20 doanh nghiệp giải quyết tranh chấp lao động, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; hướng dẫn trên 200 lượt doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương, nội quy lao động; giải quyết tranh chấp trên 60 vụ tranh chấp lao động...

HUỲNH LÀI