Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn

(13:18 | 11/03/2019)

Ngày 7-3, Sở Y tế tổ chức cuộc họp thông qua dự thảo quyết định thành lập ban chỉ đạo và kế hoạch chi tiết thực hiện kế hoạch đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ngày 21-11-2018, Sở Y tế ban hành Kế hoạch số 1661/KH-SYT về thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhằm kiểm soát các hoạt động kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin về thuốc, giá thuốc và cách sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. Đồng thời, nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và nâng cao trách nhiệm của cán bộ y tế, nhất là người kê đơn thuốc và bán lẻ thuốc trong việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn; trong đó, trọng tâm là kháng sinh, qua đó góp phần giảm tình trạng kháng kháng sinh, lạm dụng thuốc, sử dụng thuốc không hợp lý trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

 

 

Đồng chí Nguyễn Thanh Nam (đứng)­ – Trưởng phòng Nghiệp vụ y, dược, Sở Y tế đóng góp ý kiến dự thảo kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn...

 

Nội dung kế hoạch gồm các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ y tế về việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý, trọng tâm là thuốc kháng sinh và kháng thuốc kháng sinh; mở các lớp tập huấn cho người kê đơn các văn bản quy phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc kê đơn thuốc và hướng dẫn sử dụng kháng sinh. Thanh tra Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn tại các cơ sở khám, chữa bệnh công lập, tư nhân, các cơ sở kinh doanh dược trong tỉnh; xử lý nghiêm các vi phạm về kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn theo quy định của pháp luật.

MI NI