Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Gò Quao lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024)

(20:00 | 08/03/2019)

Ngày 6-3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh phối hợp Ban Thường vụ Huyện ủy Gò Quao tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024) làm điểm của huyện, thành phố tổ chức đại hội. Các đồng chí: Lâm Hoàng Sa - Ủy viên Ban Thường vụ (UVBTV), Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; Lê Thị Vệ - UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024; Phạm Công Khâm - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Hồ Minh Tuấn - UVBTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đến dự.


Đại hội hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao khóa IX gồm 49 vị, cử 4 vị vào Ban Thường trực; đồng chí Phạm Thị Hòa đắc cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao nhiệm kỳ 2019-2024; hiệp thương cử 10 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh.


Đại hội nhất trí thông qua mục tiêu, chương trình hành động nhiệm kỳ 2019-2024: Vận động nhân dân thực hiện tốt quyền dân chủ, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; giám sát và phản biện xã hội, phấn đấu hàng năm giám sát từ 1 - 2 cuộc; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm; nâng cao chất lượng hoạt động ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, mỗi ban giám sát từ 1 - 2 cuộc/năm. Phấn đấu MTTQ Việt Nam huyện và từ 70% MTTQ xã, thị trấn đạt loại tốt, trên 85% khu dân cư được đánh giá đạt từ loại khá trở lên...  


Phát biểu tại đại hội, đồng chí Lê Thị Vệ cho rằng, nhiệm kỳ qua, Mặt trận các cấp huyện Gò Quao phát huy tốt vai trò, vị trí của Mặt trận trong xã hội. Công tác tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường; công tác vận động, tuyên truyền và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được quan tâm thường xuyên...


Đồng chí Lê Thị Vệ đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Gò Quao tiếp tục quan tâm công tác củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Tích cực tham gia công tác xã hội, từ thiện, nhân đạo để cùng cấp ủy, chính quyền chăm lo tốt hơn cho gia đình chính sách, người nghèo, góp phần giảm hộ nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân...


Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Gò Quao tặng giấy khen 7 tập thể, 12 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác Mặt trận nhiệm kỳ 2014-2019.
 

Mi Ni