Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới

(14:02 | 04/03/2019)

Đến nay, huyện Giồng Riềng có 11/18 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã thực hiện đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (XDNTM) (chờ xét công nhận). Năm 2019, huyện tập trung nguồn lực hỗ trợ 3 xã còn lại cán đích nông thôn mới; đồng thời phấn đấu thực hiện đạt 9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM, những năm qua, huyện Giồng Riềng không ngừng phát huy nội lực, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, triển khai và thực hiện XDNTM. Xác định công tác tuyên truyền là chìa khóa tạo ra sự lan tỏa, thu hút sự chung tay của nhân dân thực hiện từng tiêu chí, Ban chỉ đạo XDNTM huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể, sâu rộng bằng nhiều hình thức để người dân hiểu được những lợi ích từ Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM đem lại và có trách nhiệm trong việc thực hiện, giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Huyện tổ chức chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, phân định rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng cấp, ngành, đoàn thể để chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp thực hiện một cách đồng bộ; qua đó, làm chuyển biến nhận thức về XDNTM trong nhân dân với mục tiêu “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Các ngành, đoàn thể, địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân góp vốn, góp công tham gia XDNTM bằng các công trình, phần việc cụ thể: Chương trình thắp sáng đường quê, góp vốn làm đường giao thông nông thôn; củng cố, phát triển kinh tế tập thể; mô hình phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; làm hố rác gia đình bảo vệ môi trường; làm hàng rào, cột cờ, phòng, chống tệ nạn xã hội; toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa... Qua đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên, nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình, tự nguyện đăng ký tham gia thực hiện phần việc của hộ gia đình.


 
Tuyến đường kênh Chung Bầu, đoạn ấp Sở Tại, xã Bàn Tân Định (Giồng Riềng) được xâu mới, ngày 21-1-2019.


Với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2019, huyện đề ra mục tiêu tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên cơ sở những lợi thế của huyện; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao nhằm tăng sức cạnh tranh và hiệu quả; từng bước thực hiện công nghiệp hóa - hiện đại nông nghiệp - nông thôn gắn với bảo vệ môi trường; phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa, xã hội, củng cố hệ thống chính trị; quốc phòng, an ninh tiếp tục được giữ vững. Đồng chí Phan Đình Nghĩa - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Giồng Riềng, cho biết: “Huyện quyết tâm xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó chú ý nâng lên tiêu chí số 5 về văn hóa - y tế - giáo dục và tiêu chí số 7 về môi trường. Tiếp tục giữ vững 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Trong năm 2019, tập trung chỉ đạo hai xã Bàn Thạch và Vĩnh Thạnh đạt 19/19 tiêu chí, khuyến khích xã Vĩnh Phú đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thạnh Hưng đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu”. 


Là 1 trong 3 xã còn lại của huyện nỗ lực về đích nông thôn mới trong năm 2019, xã Vĩnh Thạnh hiện hoàn thành 15/19 tiêu chí. 4 tiêu chí còn lại (trường học, nhà ở dân cư, hộ nghèo, môi trường) xã đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện để sớm đạt trong năm 2019. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Dương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Thạnh, đối với tiêu chí trường học, xã bố trí nguồn đầu tư để tiến hành cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới phòng học các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, phấn đấu đến cuối năm 2019 có 70% trường có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia. Tiêu chí về nhà ở dân cư, xã tích cực vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp xây dựng nhà tình thương, đồng thời xây dựng nguồn quỹ của địa phương để hỗ trợ nhà đại đoàn kết… Xã đề ra chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4% trong năm 2019, theo đó, các ngành, đoàn thể quan tâm phối hợp triển khai các chính sách an sinh xã hội, tuyên truyền, vận động nhân dân tăng gia sản xuất vươn lên trong cuộc sống. Với tiêu chí về môi trường, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp ban lãnh đạo ấp vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn; xây dựng, nâng cấp, cải tạo các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, đảm bảo cấp nước sạch, hợp vệ sinh theo quy định; xây dựng các điểm thu gom, tập kết, xử lý rác thải....


Sau 8 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, cơ sở vật chất được tăng cường, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Đến nay, đường trục ấp xây dựng đạt chuẩn kỹ thuật được trên 196km; có 158 cống đập, 166 trạm bơm điện phục vụ bơm tát sản xuất; tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên an toàn từ các nguồn đạt 99,1%; thu nhập bình quân đầu người của toàn huyện 47,08 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 3,49%.
 

Tú Anh