Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Chỉ đạo tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

(15:53 | 26/02/2019)

Để chủ động triển khai các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR), ngăn chặn và giải quyết về phá rừng, lấn chiếm đất rừng ngay từ đầu năm trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 25/02/2019 yêu cầu Giám đốc (Thủ trưởng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ và bảo vệ rừng.

Các sở ngành, chính quyền địa phương tăng cường quản lý nhà nước về lâm nghiệp, tổ chức thanh tra, kiểm tra các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh, kiên quyết thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm, sử dụng sai mục đích theo quy định pháp luật, có biện pháp quản lý,  bảo vệ, phát triển rừng đúng quy định không để bị tái lấn, chiếm đất rừng; xác định “đầu nậu” tổ chức truy quét,  xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là trách nhiệm của chủ rừng, các đơn vị có liên quan thiếu trách nhiệm, để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng, cháy rừng nghiêm trọng; kiểm soát chặt chẽ các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng, nhất là các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên; rà soát, kiểm tra các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng đã có chủ trương của cấp có thẩm quyền tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các tổ chức thực hiện đúng quy định pháp luật; khẩn trương đo đạt, thống kê hiện trạng, vị trí đất rừng không quy hoạch lâm nghiệp bàn giao về địa phương quản lý phải cụ thể rõ ràng trách nhiệm giữa bên giao, nhận; rà soát trong quy hoạch lâm nghiệp có đất hợp pháp của dân thống kê lập phương án trình UBND tỉnh xem xét quyết định nhằm đảm bảo quyền lợi của dân về sử dụng đất và công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng hiệu quả bền vững và không bị chồng lấn quy hoạch sử dụng đất; kiên quyết xóa bỏ các “điểm nóng” về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật; thực hiện có hiệu quả về truy xuất nguồn gốc gỗ, lâm sản hợp pháp; chỉ đạo sắp xếp kiện toàn tổ chức các cơ quan theo Luật Lâm nghiệp đảm bảo đủ lực lượng để hoạt động có hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ.   

 

Rà soát các phương án PCCCR, nhất là cao điểm mùa khô, có biện pháp điều chỉnh phù hợp theo tình hình thực tế tại địa phương đảm bảo chủ động lực lượng, phương tiện, theo phương châm “4 tại chỗ”; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về Luật Lâm nghiệp, công tác phòng cháy, chữa cháy....; tổ chức cảnh báo cấp cháy rừng cho từng vùng để các ngành, địa phương, chủ rừng và người dân biết thực hiện; áp dụng các biện pháp lâm sinh làm giảm vật liệu cháy, sử dụng lửa; trữ nước trong rừng, gia cố sửa chữa các công trình, phương tiện, thiết bị PCCCR đảm bảo vận hành tốt để phục vụ công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch phối hợp đảo bảo lực lượng, phương tiện, trực 24/24 (giờ kể cả các ngày nghỉ theo quy định) chấp hành theo lệnh huy động của cấp có thẩm quyền tham gia bảo vệ rừng và PCCCR; tăng cường đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn chủ rừng thực hiện phương án PCCCR, cắm chốt trực tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao, tổ chức lực lượng phát hiện sớm đám cháy mới phát sinh, dập tắt lửa ngay từ đầu, hạn chế thấp nhất về cháy rừng; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra cháy rừng nghiêm trọng.

 

Chỉ đạo các lực lượng Kiểm lâm, Công an, Quân đội rà soát quy chế phối hợp tổ chức thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuần tra, kiểm soát, các khu rừng trọng điểm trên địa bàn tỉnh đảm bảo lực lượng, phương tiện, thiết bị trực 24/24 giờ sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng, PCCCR; thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, có tính răn đe cao.

 

Báo cáo ngay khi phát sinh cháy rừng về Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (thông qua Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo số điện thoại: 02973.910019; 02973. 864145; 0913994143; 0983009039) để phối hợp và huy động lực lượng chữa cháy rừng trong trường hợp cần thiết…/.

Minh Ngọc