Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thành lập các tiểu ban Đại hội XI Đảng bộ tỉnh

(08:39 | 22/02/2019)

Ngày 13-2-2019, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang ký ban hành các Quyết định số 1719-QĐ/TU, 1720-QĐ/TU, 1721-QĐ/TU và 1722-QĐ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thành lập các tiểu ban văn kiện, tổ biên tập văn kiện, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức - phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, tiểu ban văn kiện gồm 43 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng tiểu ban. Tổ biên tập văn kiện gồm 13 đồng chí, do đồng chí Giang Văn Phục - Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, làm tổ trưởng. Tiểu ban nhân sự gồm 5 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị làm trưởng tiểu ban. Tiểu ban tổ chức - phục vụ gồm 22 đồng chí, do đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng tiểu ban.

 

Các tiểu ban và tổ biên tập văn kiện đại hội có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể, chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; được trưng dụng cán bộ chuyên môn, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

 

* Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang, Trưởng Tiểu ban văn kiện ký ban hành các Quyết định số 01-QĐ/TB, 02-QĐ/TB, 03-QĐ/TB, 04-QĐ/TB, 05-QĐ/TB và 06-QĐ/TB của tiểu ban văn kiện về việc thành lập 6 tổ nghiên cứu các chuyên đề, phục vụ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, gồm: Chuyên đề kinh tế; văn hóa - xã hội; quốc phòng, an ninh và nội chính; công tác xây dựng Đảng; công tác xây dựng chính quyền; công tác dân vận, mặt trận và đoàn thể.

ĐỨC TUỆ