Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hoạt động xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019

(13:29 | 15/02/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 29/01/2019 về xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh Kiên Giang năm 2019.

Trung tâm Xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tổ chức cuộc họp kêu gọi đầu tư

 

Với mục tiêu cải thiện môi trường kinh đầu tư, kinh doanh; cải cách thủ tục hành chính để ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tăng cường công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương và của tỉnh để tập trung kêu gọi, thu hút các dự án trọng điểm ưu tiên mời gọi đầu tư. Hoạt động xúc tiến đầu tư năm 2019 sẽ được tổ chức ở trong tỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài, với các hoạt động cụ thể như sau:

 

Xúc tiến trong tỉnh: Tổ chức Hội nghị xúc tiến mời gọi đầu tư vào tỉnh Kiên Giang tại thành phố Rạch Giá, dự kiến có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức Họp mặt doanh nghiệp đầu năm; tổ chức khảo sát lấy ý kiến doanh nghiệp phục vụ cho Hội nghị đối thoại doanh nghiệp.

 

Xúc tiến ngoài tỉnh: Tham gia khu gian hàng “Đầu tư phát triển công nghiệp chế biến thực phẩm” trong khuôn khổ Vietnam Food Expo tại Hà Nội và tham dự các triển lãm, hội nghị, hội thảo và diễn đàn xúc tiến đầu tư quan trọng khác.

 

Xúc tiến nước ngoài: Tổ chức đoàn cán bộ và doanh nghiệp tham gia các cuộc triển lãm, hội nghị, hội thảo, diễn đàn,… trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư diễn ra tại một số nước ở khu cực châu Á và châu Âu.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Kiên Giang là đơn vị chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các địa phương có liên quan tổ chức triển khai thực hiện.

Văn Hải