Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tăng cường thực hiện một số giải pháp, khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp

(09:05 | 12/10/2018)

Ngày 02/10/2018, UBND tỉnh Kiên Giang ban hành Công văn số 1295/UBND-KTCN về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm khắc phục tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt IUU).

Theo đó, thực hiện theo Công điện số 1275/CĐ-TTg ngày 19/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện một số giải pháp cấp bách, trọng tâm chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn thanh tra của Ủy ban Châu Âu về IUU. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành và địa phương có liên quan tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 689/CT-TTg ngày 18/5/20l0, Công điện số 732/CĐ-TTg ngày 28/5/2017, Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 và Quyết định số 78/QĐ-TTg ngày 16/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 03-CT/TU ngày 14/11/2016 của Tỉnh ủy; Chỉ thị số 464/CT-UBND ngày 10/3/2015 và Chỉ thị số 2937/CT-UBND ngày 29/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.


Thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc xác nhận nguồn gốc nguyên liệu thủy sản, chứng nhận sản phẩm thủy sản khai thác trong nước không vi phạm về khai thác IUU tại cảng cá, bến cá khi tàu cập bến lên cá.


Tổ chức kiểm soát chặt chẽ tàu cá khi xuất, nhập bến không cho ra khơi khi chưa đủ các thủ tục, giấy tờ theo quy định; tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn và kiên quyết xử lý các tàu vi phạm vùng biển nước ngoài, tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản.
Tiếp tục thực hiện công tác lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hướng dẫn ngư dân ghi nhật ký khai thác, báo cáo khai thác thủy sản; xử lý nghiêm các tàu cá không thực hiện đúng quy định. 


Tăng cường công tác điều tra, xác minh các tổ chức, cá nhân có dấu hiệu móc nối đưa tàu đi khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài hoặc môi giới chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ về nước trái phép để xử lý theo quy định.


Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân trong việc chống đánh bắt bất hợp pháp; phổ biến các quy định về khai thác IUU đến cộng đồng ngư dân và các thành phần liên quan.


UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương liên quan lập, cập nhật thường xuyên danh sách tàu cá khai thác IUU, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và công bố trên phương tiện thông tin đại chúng.
 

Tú Long