Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

VNCERT: Cảnh báo lỗ hổng an toàn thông tin hệ quản trị nội dung Drupal.

(19:05 | 26/04/2018)
BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   CV109-vncet_20180426101117652650.pdf