Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tập huấn cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương năm 2017

(14:53 | 06/12/2017)

Trong 03 ngày, từ ngày 04 đến ngày 06/12/2017, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu niên Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn chủ chốt cấp huyện và tương đương năm 2017. Có 60 học viên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đoàn cấp huyện và tương đương; lãnh đạo các phòng, ban thuộc Tỉnh đoàn tham gia tập huấn.

Học viên tiếp thu chuyên đề công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn.

 

Trong thời gian tập huấn, các học viên được tiếp thu kiến thức về công tác xây dựng tổ chức, kiểm tra, giám sát của Đoàn; phương pháp nắm bắt tư tưởng và dư luận xã hội trong thanh niên; phương pháp đoàn kết tập hợp thanh niên địa bàn dân cư; kỹ năng lãnh đạo quản lý và phương pháp công tác của Bí thư Đoàn cấp huyện; kỹ năng tư vấn, định hướng, giải quyết việc làm cho thanh niên; kỹ năng tư vấn, đào tạo thanh niên khởi nghiệp; kỹ năng tham mưu với cấp ủy và sự phối hợp với các ngành; kỹ năng vận động nguồn lực hỗ trợ, tài trợ cho các chương trình, hoạt động của Đoàn,..
Thông qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, lý luận, nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng công tác thanh niên cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, để đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới./.

Đỗ Quỳnh (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)