Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Thư ngỏ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh kêu gọi ủng hộ "Quỹ vì người nghèo" năm 2017.

(09:58 | 12/10/2017)

Kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm "Vì người nghèo" năm 2017 (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11/2017) xem file đính kèm


Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   Thu_ngo-UBMTTQ_20171009.pdf