Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: Ra quân phát động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông và biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia gây ra

(09:13 | 27/08/2019)

Ngày 12-8-2019, Ban An toàn giao thông tỉnh ban hành Kế hoạch số 03/KH-BATGT gửi các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Ban an toàn giao thông cấp huyện về việc ra quân phát động đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông và biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu bia gây ra.

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 02/9/2019 nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy tắc của người tham gia giao thông

 

Theo đó, Ban An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức lễ ra quân phát động thực hiện đội mũ bảo hiểm cho trẻ em khi tham gia giao thông và biện pháp ngăn chặn tai nạn giao thông do uống rượu, bia gây ra.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao ý thức của người tham gia giao thông.

 

Đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát chuyên đề về nồng độ cồn và đội mũ bảo hiểm của người tham gia giao thông, từ đó kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông trong thời gian tới.

Trần Dân