Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đảng Bộ thành phố Hà Tiên: Nghiêm túc triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng

(07:58 | 26/07/2019)

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tiên làm tốt công tác triển khai, quán triệt, đồng thời lãnh đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đạt một số hiệu quả nhất định. Đó là nội dung đồng chí Hồ Thanh Thuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Chánh Thanh tra TP. Hà Tiên báo cáo với đoàn kiểm tra của Ban Nội chính Tỉnh ủy về việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Kế hoạch 73-KH/TU, ngày 12-4-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận 10-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí, chiều 23-7.


Đồng chí Hồ Thanh Thuấn cho biết, xác định công tác PCTN, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tiên lãnh đạo thực hiện nghiêm việc công khai, dân chủ, thực hiện quy trình công tác tổ chức cán bộ đúng theo quy định; phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của hội đồng nhân dân, giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra của Nhà nước đối với những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên (CBĐV), hạn chế thấp nhất các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn thành phố…


Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, giáo dục CBĐV và nhân dân còn hạn chế, chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc PCTN, lãng phí. Một số ít thủ trưởng cơ quan, đơn vị (CQĐV) thiếu quan tâm quán triệt, còn để xảy ra tình trạng lãng phí trong sinh hoạt, sử dụng tài sản công. Việc kiểm tra, giám sát đối với cán bộ, công chức trong diện phải kê khai chưa thường xuyên. Một số tổ chức, cá nhân thực hiện việc kê khai còn chậm so thời gian quy định. Một số cấp ủy, thủ trưởng một số CQĐV chưa làm tốt công tác quản lý, giáo dục CBĐV, thiếu kiểm tra, giám sát các hành vi tham nhũng, lãng phí tại CQĐV.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, trường đoàn kiểm tra đánh giá cấp ủy, tổ chức đảng của Đảng bộ TP. Hà Tiên triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy đảng, thanh tra của Nhà nước được tăng cường, qua đó phát hiện sai phạm, vi phạm để kịp thời ngăn chặn, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm… Để thực hiện tốt công tác PCTN, lãng phí thời gian tới, đồng chí Lê Thanh Hùng đề nghị Đảng bộ TP. Hà Tiên xác định PCTN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm lãnh đạo trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng CQĐV. PCTN là một trong những giải pháp cấp bách trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để giữ lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ; xác định phòng ngừa là chính, cơ bản, lâu dài; chủ động phát hiện và cương quyết xử lý vi phạm đúng quy định… 


l Sáng cùng ngày, đoàn đến kiểm tra tại Đảng ủy phường Đông Hồ (TP. Hà Tiên). Làm việc với đoàn, đồng chí Dương Thị Minh Hà - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hồ cho biết, Đảng ủy phường quan tâm chỉ đạo chi bộ trực thuộc theo dõi, tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường phát hiện, thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên; kết quả đã kiểm điểm rút kinh nghiệm đảng viên, thu hồi hơn 3,2 triệu đồng trả lại cho ngân sách. Đảng ủy phường hướng dẫn CBĐV, công chức, viên chức xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2017. Trên cơ sở kết quả tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2018, Đảng ủy phường chỉ đạo, hướng dẫn 3 đảng viên có biểu hiện suy thoái xây dựng kế hoạch khắc phục. Từ năm 2017 đến nay, Đảng ủy phường điều động 18 cán bộ không chuyên trách. Các trường hợp trên đều thực hiện đúng quy trình, không có trường hợp bố trí sai quy hoạch.
 

Tây Hồ