Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Ngày 5-9, khai giảng năm học 2019-2020

(18:57 | 25/07/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

Theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp học trung học cơ sở, trung học phổ thông sẽ tựu trường vào ngày 5-8-2019, cấp học mầm non và tiểu học tựu trường vào ngày 12-8-2019, giáo dục thường xuyên sẽ tựu trường vào ngày 19-8-2019. Tất cả các đơn vị, trường học phối hợp hệ thống chính trị địa phương tổ chức khai giảng năm học 2019-2020 vào ngày 5-9-2019. Tuy nhiên, các trường ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo có thể tổ chức khai giảng từ ngày 30-8-2019 đến 5-9-2019. 


Thời gian học kỳ I, cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 19-8-2019 đến ngày 27-12-2019, tổng cộng 19 tuần, trong đó, 18 tuần thực học, còn lại 1 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác. Ở cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 12-8-2019 đến ngày 28-12-2019, tổng cộng 20 tuần, trong đó 19 tuần thực học. Thời gian dự trữ học kỳ I là 1 tuần (từ ngày 23-12-2019 đến ngày 28-12-2019) dùng để dạy bù (nếu có); giáo viên được nghỉ để hoàn thành điểm số học kỳ I, không dạy trước chương trình của học kỳ II. Đối với giáo dục thường xuyên bắt đầu từ ngày 26-8-2019 đến ngày 21-12-2019, tổng cộng 17 tuần, trong đó 16 tuần thực học. 


Thời gian học kỳ II, cấp học mầm non và tiểu học bắt đầu từ ngày 30-12-2019 đến ngày 15-5-2020, tổng cộng 20 tuần, trong đó có 17 tuần thực học, nghỉ Tết Nguyên đán 2 tuần, còn lại 1 tuần dành cho các sự kiện giáo dục khác. Cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông bắt đầu từ ngày 30-12-2019 đến ngày 16-5-2020, tổng cộng 20 tuần, trong đó 18 tuần thực học, 2 tuần nghỉ Tết Nguyên đán...
 

Lê Huy Hải