Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang có Giám đốc mới

(06:30 | 26/07/2019)

Ngày 12-7-2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang ký ban hành Quyết định số 1508/QĐ-UBND về việc điều động, bổ nhiệm công chức. Theo đó, ông Nguyễn Thống Nhất được Ủy ban nhân dân tỉnh điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang. Trước đó, ông Nguyễn Thống Nhất là Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Châu Anh