Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

An Biên hoàn chỉnh bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(16:16 | 01/07/2019)

Ngày 28-6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh (gọi tắt Ban Chỉ đạo 515 tỉnh) tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm thực hiện lập bản đồ TKQT HCLS huyện An Biên.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Hồng Tươi - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Biên cho biết, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chọn huyện An Biên làm điểm triển khai thực hiện trong toàn tỉnh về thực hiện lập bản đồ TKQT HCLS. Huyện An Biên chọn xã Đông Yên làm điểm triển khai thực hiện, sau đó rút kinh nghiệm chung và triển khai thực hiện đồng loạt trên địa bàn huyện. Huyện chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện chủ trì, phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh huyện và các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ trên địa bàn huyện, hiện đang quản lý 1.945 liệt sĩ. Đối với liệt sĩ còn thiếu thông tin, chưa có thông tin hoặc chưa tìm thấy hài cốt, huyện chỉ đạo tiếp tục rà soát để hoàn thiện thông tin về liệt sĩ. Ban chỉ đạo huyện chỉ đạo Ban CHQS huyện tiếp nhận danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện do tỉnh chuyển xuống 390 liệt sĩ; đồng thời kết hợp danh sách liệt sĩ của huyện hiện có, cùng các thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân cung cấp, Ban CHQS huyện phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện so sánh, đối chiếu, bổ sung hoàn thiện danh sách liệt sĩ có nơi hy sinh, an táng ban đầu trên địa bàn huyện; trên cơ sở đó phân tách, chuyển giao xuống xã, thị trấn và ban chỉ đạo các xã, thị trấn tiếp tục đối chiếu, bổ sung hoàn thiện; phân tách, chuyển giao xuống ấp, khu phố. Hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện An Biên, số mộ chưa có thông tin chiếm tỷ lệ cao với 1.124/1.810 mộ, chiếm 62,09%. Công tác lập bản đồ TKQT HCLS đối với cấp xã được 9/9 xã, đạt 100% so kế hoạch, đối với cấp huyện đã vẽ hoàn chỉnh bản đồ TKQT HCLS.

 

Kết luận hội nghị, Đại tá Lê Hoàng Vũ - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đánh giá, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ lập bản đồ TKQT trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện An Biên nói riêng cơ bản hoàn thành nội dung theo kế hoạch. Sau hội nghị rút kinh nghiệm ở huyện An Biên, các địa phương còn lại tổ chức hội nghị kết luận địa bàn các cấp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 515 và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm ở cấp mình.

TÂY HỒ