Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hội nghị triển khai các văn bản mới liên quan đến quản lý nhà nước về Nội vụ

(14:38 | 01/07/2019)

Ngày 28-6-2019, tại Hội trường Chi cục Văn thư – Lưu trữ, Sở Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản liên quan đến quản lý nhà nước về Nội vụ.

Hội nghị do ông Lê Minh Khởi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức (hoặc Chánh Văn phòng) các sở, ban, ngành cấp tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND và Phòng Nội vụ cấp huyện.

 

Hội nghị triển khai các văn bản quản lý nhà nước về Nội vụ.

 

Tại Hội nghị, các đại biểu được triển khai các chuyên đề về Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý của các cơ quan, tổ chức; Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử; Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Văn hóa Công vụ và các Kế hoạch cụ thể hóa thực hiện của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng thời cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận việc triển khai thực hiện các văn bản quản lý nhà nước ngành Nội vụ ở địa phương./.

K.V