Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Hành động làm sạch môi trường biển, ven biển

(09:51 | 06/06/2019)

Ngày Đại dương thế giới (ĐDTG), Ngày Môi trường thế giới (MTTG) năm 2019 được Bộ Tài nguyên và Môi trường chọn chủ đề “Giới và đại dương” và “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta”.

Đoàn viên, thanh niên Hải đoàn 512. Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân vệ sinh bãi biển thị trấn An Thới (Phú Quốc). Ảnh: VĂN ĐỊNH.

 

Theo đó, Ngày ĐDTG (8-6) do Liên Hiệp quốc thông qua thể hiện sự đoàn kết, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới, với mục tiêu bảo tồn nguồn tài nguyên biển và đại dương. Ngày ĐDTG với chủ đề “Giới và đại dương” là cơ hội khám phá các khía cạnh về giới trong mối quan hệ của loài người với các đại dương. Điều đó như một lời kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh bằng cách kết nối, lan tỏa và truyền cảm hứng hướng tới bình đẳng giới; trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái trên khắp thế giới trong tất cả các lĩnh vực liên quan đến đại dương.

 

Chủ đề Ngày MTTG (5-6) năm 2019 được Chương trình Môi trường Liên Hiệp quốc lựa chọn là “Ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta” nhằm kêu gọi tất cả các quốc gia, cộng đồng cùng hành động giảm thiểu những chất độc hại ra môi trường không khí trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên toàn cầu.

 

Mục tiêu chung của việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày ĐDTG và Ngày MTTG năm 2019 góp phần tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo Việt Nam. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát huy lòng tự hào dân tộc, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động tuyên truyền của các thế lực cơ hội, thù địch trong và ngoài nước âm mưu lợi dụng vấn đề chủ quyền trên biển làm tổn hại khối đại đoàn kết dân tộc và mối quan hệ đối ngoại truyền thống, tốt đẹp của Việt Nam, với các nước láng giềng. Đồng thời, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, biển, đảo cho cộng đồng.

 

Ngày ĐDTG kêu gọi chúng ta phải có trách nhiệm chăm sóc đại dương xanh, hướng tới xây dựng sự hiểu biết về giới, đại dương và khám phá những giải pháp khả thi thúc đẩy bình đẳng giới trong các hoạt động liên quan đến đại dương. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về thực trạng ô nhiễm môi trường biển từ rác thải nhựa, nylon. Khuyến khích các giải pháp cho vấn đề ô nhiễm rác thải nhựa, tăng cường ngăn chặn rác thải nhựa trên biển, kêu gọi mọi người tham gia các hoạt động làm sạch biển, làm sạch môi trường ven biển khu vực mình sinh sống, làm việc.

 

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chọn TP. Rạch Giá tổ chức sự kiện hưởng ứng Ngày ĐDTG và Ngày MTTG năm 2019 tại Trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP. Rạch Giá, quy mô khoảng 1.200 người tham dự. Với các hoạt động: Lễ míttinh phát động hưởng ứng Ngày ĐDTG và Ngày MTTG năm 2019. Chương trình triển lãm sách về biển, đảo, pháp luật về tài nguyên và môi trường biển, đảo, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, địa chí Kiên Giang, sách lịch sử và Bác Hồ, sách tuyên truyền bình đẳng giới nhằm hưởng ứng chủ đề “Giới và đại dương” tuyên truyền của Ngày ĐDTG năm 2019. Phát động phong trào đổi rác thải nguy hại lấy cây xanh.

 

Sau lễ míttinh, đại biểu tham gia chiến dịch thu gom rác, vệ sinh môi trường khu vực ven biển dọc theo tuyến đường Tôn Đức Thắng từ khu đô thị lấn biển Tây Bắc đến cống Kinh Cụt khu đô thị Phú Cường… Hưởng ứng Ngày ĐDTG và Ngày MTTG hàng năm là dịp để Việt Nam khẳng định tiềm lực về kinh tế biển; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc.

THÀNH NGHĨA - TRÚC KHOA