Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017

(15:45 | 09/02/2017)

Nhằm tổng kết đánh giá hoạt động của ngành năm qua, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm mới, sáng ngày 8-02-2017, Sở Văn hóa và Thể thao Kiên Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Đến tham dự hội nghị có đồng chí Mai Văn Huỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các phòng, ban và đơn vị trực thuộc Sở; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao (Du lịch) các huyện, thị xã, thành phố; cùng các cơ quan báo chí đến dự và đưa tin.

 VHTT-01B.jpg

Toàn cảnh hội nghị.

 

      Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Kiên Giang, lần thứ VIII năm 2017-2018; Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2017; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2017.
      Trong năm 2016, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, khắc phục khó khăn, kiện toàn, ổn định tổ chức, huy động hiệu quả các nguồn lực để thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Chỉ đạo, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; các sự kiện trong chương trình Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long, tạo được ấn tượng sâu sắc và có ý nghĩa thiết thực, hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh vùng đất, con người và văn hóa Kiên Giang. Các đơn vị sự nghiệp tổ chức khá tốt các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, tuyên truyền về biển đảo, phục vụ các nhiệm vụ chính trị, các hoạt động trưng bày triển lãm giới thiệu sách, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được đẩy mạnh, nâng cao chất lượng. Toàn tỉnh hiện có 88,59% gia đình đạt chuẩn văn hoá; 89,45% ấp, khu phố văn hoá; 90,73% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; 27,59% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa; 8,47% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục phát huy hiệu quả trong đời sống xã hội; mô hình câu lạc bộ phòng, chống bạo lực gia đình được giữ vững; nhân rộng và phát huy hiệu quả, góp phần xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc. Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được đẩy mạnh, toàn ngành tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” với nhiệm vụ trọng tâm là tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Kiên Giang năm 2016. Hệ thống thi đấu các giải thể thao từ tỉnh đến cơ sở từng bước nâng dần về quy mô, chất lượng và có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức. Hiện có 13 đội tuyển trẻ và đội tuyển tỉnh được tập trung thường xuyên, với 69 vận động viên (VĐV). Chỉ đạo, tổ chức tham gia thi đấu 40 giải khu vực, toàn quốc, quốc tế, đạt 162 huy chương (trong đó có 32 HCV, 42 HCB và 88 HCĐ); có 25 VĐV đạt đẳng cấp quốc gia và 05 VĐV đạt đẳng cấp thế giới.

VHTT-02B.jpg

Chương trình nghệ thuật Lễ Công bố Năm Du lịch quốc gia 2016 - Phú Quốc - Đồng bằng sông Cửu Long, Lễ đón nhận Bằng công nhận khu Ramsar, Vườn Quốc gia U Minh Thượng và Lễ hội kỷ niệm 280 năm Ngày thành lập Tao đàn Chiêu Anh Các (1736-2016)

 

      Năm 2017, ngành VHTT tiếp tục thực hiện kế hoạch 5 năm phát triển kinh tế - xã hội (2016-2020), Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ X; lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, gia đình và thể thao; đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý Nhà nước, củng cố kiện toàn các mặt công tác; chú trọng nâng mức hưởng thụ văn hóa, thể thao vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào Khmer để từng bước giảm sự chênh lệch giữa các vùng trong tỉnh; tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; tranh thủ các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa và các lễ hội truyền thống của dân tộc; tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động kỷ niệm ngày lễ lớn; đẩy mạnh các hoạt động thể dục, thể thao cả về quy mô và chất lượng, phát triển mạnh thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.
     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Mai Văn Huỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chia sẻ và biểu dương sự nỗ lực của toàn ngành trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2016, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh; đồng thời cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2017, đó là tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo các kế hoạch, nghị quyết của tỉnh đề ra, làm cho ngành văn hóa thực sự là nền tảng của xã hội. Có những giải pháp hữu hiệu để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Trước hết là phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam; phát triển phong trào thể dục, thể thao rộng khắp, chú trọng phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; tăng cường công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích. Thực hiện tốt các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ chuyên môn. Tập trung phối hợp triển khai tốt kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục Thể thao các cấp tỉnh Kiên Giang lần thứ VIII năm 2017-2018 và cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2017. Phát huy vai trò chỉ đạo, lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ, Chi bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về VHTT; thường xuyên thanh, kiểm tra nhằm kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình trọng điểm để đưa vào hoạt động và triển khai tốt kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2017...

Thanh Bình(TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)