Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

(14:59 | 01/06/2019)

Ngày 09-5-2019, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 541/UBND-NCPC gửi các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố yêu cầu triển khai thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13-3-2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật.

Theo đó, các đơn vị cần tiếp tục duy trì và củng cố Tủ sách pháp luật theo quy định đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ, người lao động và nhân dân. Đồng thời đối với các Tủ sách pháp luật không thuộc đối tượng áp dụng tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định trên thì tiến hành rà soát, đánh giá hiệu quả, xác định nhu cầu khai thác, sử dụng, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định hướng xử lý.

 

Tủ sách pháp luật góp phần phục vụ nhu cầu thông tin của người đọc.

 

Thời gian quan, mô hình tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh đã góp phần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc chuyên môn của các cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương và nhu cầu thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật của nhân dân. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật còn tồn tại nhiều hạn chế về kinh phí, số lượng lẫn chất lượng, một số nơi còn mang hình thức, hiệu quả khai thác tủ sách chưa cao.
 

K.V