Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019

(08:00 | 09/05/2019)

Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 02/5,2019 về việc công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo đó, 07 xã thuộc 03 huyện, bao gồm: Xã Ngọc Thuận, xã Ngọc Hòa, xã Thạnh Hòa, xã Ban Tân Định thuộc huyện Giồng Riềng; xã Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Bình Bắc thuộc huyện Vĩnh Thuận và xã Vĩnh Phước B thuộc huyện Gò Quao.


Đây được xem là sự công nhận cho nỗ lực không ngừng nghỉ của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân các xã khi đã hoàn thành các chỉ tiêu trong Bộ Chỉ tiêu công nhận xã nông thôn mới trong những năm qua.


Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện Giồng Riềng, Vĩnh Thuận và Gò Quao có trách nhiệm công bố và khen thưởng kịp thời cho các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tiếp tục chỉ đảo hướng dẫn và hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới giữ vững danh hiệu này.
 

K.V