Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Đảm bảo quyền lợi bảo hiểm y tế khi người bệnh chuyển tuyến

(09:13 | 02/05/2019)

Điểm 3.2, Công văn số 4996/BHXH-CSYT, ngày 29-11-2018 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam có hướng dẫn cơ sở khám, chữa bệnh (CSKCB) tuyến trên tra cứu lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh để có thêm thông tin làm căn cứ giải quyết quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong trường hợp được chuyển tuyến theo quy định. Qua đó, đảm bảo quyền lợi khám, chữa bệnh BHYT, giảm phiền hà, không phát sinh thêm thủ tục hành chính cho người bệnh BHYT. Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các CSKCB BHYT giải quyết quyền lợi hưởng BHYT cho người tham gia BHYT theo đúng các quy định về khám, chữa bệnh BHYT.


Trường hợp CSKCB tra cứu trên cổng tiếp nhận của hệ thống thông tin giám định BHYT không thấy lịch sử khám, chữa bệnh của người bệnh tại CSKCB nơi chuyển tuyến thì vẫn phải căn cứ vào giấy chuyển tuyến BHYT để giải quyết quyền lợi cho người có thẻ BHYT theo quy định hiện hành. CSKCB cần thực hiện việc gửi dữ liệu điện tử phục vụ quản lý khám, chữa bệnh BHYT ngay sau khi kết thúc lần khám bệnh hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú hoặc kết thúc đợt điều trị nội trú của người bệnh theo đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 21, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
 

Cẩm Tú