Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang hoàn thành điều tra dân số và nhà ở năm 2019 vượt tiến độ hơn 1 ngày

(09:02 | 02/05/2019)

Theo Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở (DS-NO) tỉnh Kiên Giang, đến 16 giờ 30 phút, ngày 24-4, cuộc tổng điều tra DS-NO đã hoàn thành 100% địa bàn 13 huyện, 2 thành phố thuộc tỉnh. Cuộc tổng điều tra DS-NO năm 2019 diễn ra từ ngày 1-4 và kết thúc vào 24 giờ, ngày 25-4. Như vậy, Kiên Giang đã hoàn thành điều tra DS-NO năm 2019 vượt tiến độ hơn 1 ngày.


Trước đó, thực hiện kế hoạch tổng điều tra DS-NO năm 2019, Ban Chỉ đạo tổng điều tra DS-NO tỉnh Kiên Giang và ban chỉ đạo cấp huyện, cấp xã căn cứ phương án của Ban Chỉ đạo Trung ương để xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng cấp. Toàn tỉnh vẽ 145 sơ đồ nền và phân chia 3.256 địa bàn điều tra, trong đó có 360 địa bàn đặc thù; tuyển chọn hơn 3.000 cán bộ lập bảng kê và hơn 2.000 điều tra viên. Trong quá trình thu thập thông tin, phát sinh thêm 2 địa bàn đặc thù, nâng tổng số địa bàn toàn tỉnh lên 3.258 địa bàn, trong đó có 362 địa bàn đặc thù. Quá trình điều tra DS-NO trên địa bàn Kiên Giang đã nhanh chóng khắc phục nhiều khó khăn ban đầu và phát huy những mặt thuận lợi, tăng tiến độ điều tra.         
 

Hồng Đạt