Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Công ty Cổ phần Thương mại Kiên Giang: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

(13:35 | 26/04/2019)

Theo Hội đồng Quản trị KTC, KTC là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh (SXKD) nhiều lĩnh vực. Năm 2018 là năm tài chính đầu tiên KTC hoạt động loại hình công ty cổ phần và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm: Doanh thu thuần đạt trên 5.924 tỷ đồng, đạt 148,1%; lợi nhuận trước thuế 34 tỷ đồng, đạt 118,52%. Xuất khẩu gạo của KTC xếp vị trí thứ 7 so các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cả nước; kim ngạch xuất khẩu năm 2018 của KTC đạt 102,02 triệu đô la Mỹ (USD), đạt 168,63%. Ở lĩnh vực xăng, dầu đạt doanh thu 3.354 tỷ đồng, tăng 28,6% so năm 2017; về thương mại và xuất khẩu gạo, KTC đạt sản lượng 214.046 tấn, tăng 37,1% so năm 2017. 


Hiện KTC tập trung kiểm tra, rà soát, làm tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, thiết bị, nâng cấp thiết bị hiện đại trong SXKD nhằm tăng năng suất, tăng chất lượng sản phẩm; duy trì ổn định chất lượng sản phẩm theo chứng nhận ISO, HACCP, IFS, FDA… nhằm phấn đấu đạt một số chỉ tiêu đề ra trong SXKD năm 2019 như doanh thu đạt 6.381 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu 65.600 ngàn USD; lợi nhuận trước thuế 42 tỷ đồng…Theo ông Phạm Văn Hoàng - Tổng Giám đốc KTC, trong SXKD, KTC theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường xăng, dầu, nông sản, thủy sản đóng hộp để đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho từng thời điểm, giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả SXKD. 
 

Phúc An