Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh

(08:26 | 25/04/2019)

Chiều 23-4, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu (ĐHĐB) các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ III năm 2019 tỉnh Kiên Giang; đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đại hội chủ trì.

 

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (dứng) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thức III năm 2019 tỉnh Kiên Giang


Tại buổi làm việc, các đại biểu thống nhất chọn chủ đề ĐHĐB các DTTS lần thứ III năm 2019 tỉnh Kiên Giang là “Các dân tộc đoàn kết, phát huy nội lực, hợp tác và phát triển”. Đại hội nhằm tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các DTTS trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế. Đồng thời, đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; tôn vinh, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu là đồng bào các DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa qua 5 năm (2014-2019). Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019-2024.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị bộ phận thường trực tiếp thu các ý kiến đóng góp của đại biểu, chỉnh sửa văn bản kịp thời ban hành. Ban Dân tộc tỉnh xem lại số liệu DTTS trên địa bàn các huyện cụ thể để tiến hành ĐHĐB (đảm bảo huyện có 5.000 đồng bào DTTS được tổ chức đại hội cấp huyện); có văn bản gửi Sở Tài chính về kinh phí đại hội (quà tặng đại biểu tham dự đại hội) tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đồng chí Đỗ Thanh Bình thống nhất chọn thời gian tổ chức ĐHĐB các DTTS cấp tỉnh trong tháng 9-2019, cấp huyện từ đầu tháng 5 và hoàn thành trong quý II-2019. 
 

Tú Anh