Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động các sở, ban, ngành, địa phương

Xem với cỡ chữAA

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phấn đấu phát triển mới từ 3.000 đoàn viên trở lên

(17:35 | 18/04/2019)

Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang vừa tổng kết công tác phát triển đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS), nghiệp đoàn (NĐ) vững mạnh năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019.


Năm 2018, các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã phát triển mới 2.886 đoàn viên, nâng tổng số đoàn viên công đoàn hiện nay hơn 60.900 đoàn viên, chiếm gần 90% công nhân viên chức lao động của tỉnh. Đồng thời, thành lập 34 CĐCS, trong đó có 25 CĐCS trong doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước, nâng tổng số lên 1.484 CĐCS toàn tỉnh hiện nay.


Các cấp công đoàn tỉnh Kiên Giang đã có nhiều cố gắng, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động, phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động, giúp người lao động an tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua tổ chức công đoàn, mối quan hệ lao động hài hoà giữa doanh nghiệp và người lao động được duy trì, có sự đồng cảm và chia sẻ những khó khăn chung trong sản xuất và đời sống, góp phần giữ vững sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân xuất sắc trong phong trào CNVC lao động và hoạt động Công đoàn năm 2018.


Năm 2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang phấn đấu phát triển mới từ 3.000 đoàn viên trở lên, trong đó khu vực hành chính và đơn vị sự nghiệp đạt 100%; khu vực doanh nghiệp nhà nước từ 95% trở lên; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước từ 70% trở lên công nhân lao động được vào tổ chức công đoàn. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS những nơi có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện để thành lập. Phấn đấu thành lập mới 31 CĐCS có từ 25 lao động trở lên; xây dựng CĐCS vững mạnh đạt từ 85% trở lên, hạn chế tỷ lệ CĐCS yếu kém.


Theo đó, các cấp công đoàn tỉnh Kiên Giang chủ động khảo sát các doanh nghiệp trên địa bàn và nắm nguồn lao động, nhất là các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập có từ 10 lao động trở lên đủ điều kiện để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, tập trung ở các địa phương như TP. Rạch Giá, Hà Tiên, huyện Châu Thành, Phú Quốc, Hòn Đất, Kiên Lương... xác định những nơi đủ điều kiện để tập trung tổ chức thực hiện đạt kết quả.


Phát biểu tổng kết hội nghị, ông Trần Thanh Việt - Tỉnh ủy viên, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang đánh giá cao thành tựu mà toàn hệ thống đã nỗ lực hoàn thành công tác phát triển đoàn viên, CĐCS trong năm 2018. Các cấp Công đoàn đã có nhiều cố gắng, chủ động trong việc triển khai thực hiện công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS ở các doanh nghiệp, trong các thành phần kinh tế... Qua đó, đã tổ chức được nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động; phát huy hơn nữa vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công nhân lao động, giúp người lao động an tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đề ra.
 

Lê Huy Hải