Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Đảng bộ xã Kiên Bình tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới

(22:42 | 23/05/2018)

Ngày 22-5, đồng chí Đặng Tuyết Em - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy và một số sở, ngành có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ xã Kiên Bình (Kiên Lương) để nghe báo cáo kết quả giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Bình khóa XIV (nhiệm kỳ 2015-2020). 

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Văn Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Kiên Bình cho biết, qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Kiên Bình khóa XIV, hầu hết các chỉ tiêu đạt khá, chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội đều đạt. Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Đến nay, xã đạt 15/19 tiêu chí nông thôn mới…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Tuyết Em đánh giá, qua nửa nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ xã Kiên Bình thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Thời gian tới, đồng chí Đặng Tuyết Em yêu cầu Đảng bộ xã Kiên Bình phát huy những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những mặt còn yếu để đạt nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, phấn đấu đạt cao nhất chỉ tiêu đã đạt và vượt. Với thế mạnh sản xuất nông nghiệp, thời gian tới, xã tập trung tăng năng suất và sản lượng lúa, góp phần đạt chỉ tiêu về lương thực của tỉnh. Để làm được điều này, đồng chí Đặng Tuyết Em cho rằng, chính quyền, cơ quan chức năng của xã tuyên truyền, vận động nông dân áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất; phát triển mô hình hợp tác xã kiểu mới, đẩy mạnh liên kết với doanh nghiệp để sản xuất theo chuỗi, sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu hợp lý, tiến tới sản xuất nông nghiệp sạch.

Xây dựng nông thôn mới, hiện xã Kiên Bình còn 4 tiêu chí chưa đạt. Đồng chí Đặng Tuyết Em chỉ đạo xã Kiên Bình phải tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Về văn hóa - xã hội, xã tập trung nâng cao chất lượng dạy và học; nghiên cứu mô hình hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng để đạt hiệu quả tốt hơn; phải quan tâm nâng cao chất lượng sức khỏe nhân dân, hạn chế để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo an toàn, vệ sinh thực phẩm; chăm lo đời sống cho gia đình chính sách; tạo việc làm, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Xã chú trọng công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, giảm tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội, quan tâm phòng, chống cháy, nổ.

Về xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đồng chí Đặng Tuyết Em yêu cầu Đảng bộ xã Kiên Bình phải cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết của cấp trên đạt hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, có kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện. Xã triển khai thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng bộ xã quan tâm nâng cao vai trò của tổ chức đảng, đảng viên; làm tốt công tác phát triển đảng viên, chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của những người đảm nhiệm chức danh không chuyên trách cấp xã và ấp, khu phố...

Tây Hồ