Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: UBND tỉnh họp thường ký tháng 11 năm 2017

(08:09 | 06/12/2017)

Sáng ngày 04/12, ông Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chủ trì Hội nghị (trực tuyến) về công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình kinh tế - xã hội tháng 11/2017.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh


Theo dự thảo báo cáo của UBND tỉnh, trong tháng, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch đã tập trung chỉ đạo một  số nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội, đạt kết quả như sau:
Về kinh tế: Nông nghiệp, tổng diện tích gieo sạ lúa là: 735.266 ha, tăng trên: 01% kế hoạch, bằng: 95,98% so cùng kỳ. Tổng diện tích thu hoạch lúa cả năm, ước đạt: 724.811/735.266 ha, đạt: 98,58% diện tích gieo sạ. Trong đó, diện tích sản xuất lúa chất lương cao, chiếm: 75,13% tổng diện tích sản xuất lúa. Năng suất thu hoạch lúa bình quân, ước đạt trên: 05 tấn/ha, giảm gần 01 tấn/ha so kế hoạch (kế hoạch: 6,21 tấn/ha). Sản lượng thu hoạch lúa cả năm, ước đạt: 4.056.126 tấn, đạt: 89,73% kế hoạch, giảm: 105.564 tấn so với kế hoạch.
Thủy sản: Trong tháng, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, đạt: 65.026 tấn, tính chung 11 tháng, tổng sản lượng: 709.273 tấn, đạt trên: 93% kế hoạch và tăng trên: 08% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm: 119.488 ha, đạt trên: 105% kế hoạch. Sản lương thu hoạch 11 tháng: 62.176 tấn, đạt trên: 98% kế hoạch và tăng trên: 20% so với cùng kỳ. Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp, đạt: 4.761 tỷ đồng, tăng trên: 06% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, giá trị sản xuất công nghiệp: 36.865 tỷ đồng, đạt trên: 86%, tăng trên: 08% so với cùng kỳ. Thương mại, dịch vụ và du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và thu dịch vụ, đạt: 7.504 tỷ đồng, tăng trên: 02% so tháng trước. Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 76.908 tỷ đồng, đạt: 92,11% kế hoạch, tăng: 14% so với cùng kỳ; tổng lượt khách du lịch trong tháng trên: 375 ngàn lượt, giảm gần 01% so với tháng trước; tổng lượt khách du lịch 11 tháng trên: 05 triệu lượt, giảm trên: 02% kế hoạch, tăng trên 06% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế trên: 332 ngàn lượt khách, đạt trên: 92% kế hoạch, tăng trên: 20% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu: Trong tháng, đạt trên: 43 triệu USD, tăng trên: 02% so tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu trên: 433 triệu USD, tăng trên: 08% kế hoạch và tăng trên: 32% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu, trong tháng, đạt trên: 02 triệu USD, tăng trên: 36% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch nhập khẩu trên: 54 triệu USD, tăng trên: 09% kế hoạch, và giảm trên: 10% so với cùng kỳ.
Tài chính: Trong tháng, tổng thu ngân sách, đạt trên: 750 tỷ đồng, tổng thu 11 tháng: 8.153 tỷ đồng, đạt trên: 92% dự toán, tăng trên: 17% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách, đạt: 1.086 tỷ đồng, tăng trên: 11% so tháng trước. Tổng chi 11 tháng: 10.005 tỷ đồng, đạt trên: 83% kế hoạch, tăng trên: 05% so cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển: 3.514 tỷ đồng, đạt: 86% kế hoạch, giảm trên: 03% so cùng kỳ; tín dụng: Tổng nguồn vốn hoạt động, đạt: 67.400 tỷ đồng, tăng gần 01% so với tháng trước, tăng trên: 17% so với đầu năm. Trong đó, nguồn vốn huy động tại địa phương: 38.850 tỷ đồng, tăng gần 01% so với tháng trước, tăng trên: 18% so với đầu năm. Doanh số vay trong tháng: 9.000 tỷ đồng. Dư nợ cho vay đến ngày 30/11 là: 53.650 tỷ đồng, tăng: 0,7% so với tháng trước, tăng trên: 18% so với đầu năm; hoạt động vận tải: Trong tháng, vận tải hành khách, đạt trên: 06 triệu lượt, tính chung 11 tháng, vận tải hành khách trên: 68 triệu lượt, đạt trên: 89% kế hoạch, tăng trên: 06% so với cùng kỳ. Vận tải hàng hóa: 917 ngàn tấn, tính chung 11 tháng, tăng trên: 09 triệu tấn, đạt trên: 90% kế hoạch, tăng trên: 6% so với cùng kỳ;…
Về văn hóa - xã hội: Giải quyết việc làm: 3.949 lượt lao động, trong đó, xuất khẩu lao động 05 người. Tính chung 11 tháng, giải quyết việc làm cho: 34.657 lượt lao động, đạt trên: 99% kế hoạch, xuất khẩu lao động 96 người. Các cơ sở đào tạo nghề, tổ chức dạy nghề cho: 2.947 người, nâng tổng số dạy nghề đến nay: 24.525 người, đạt trên: 98% kế hoạch. Giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho: 827 lao động. Tổng số trợ cấp thất nghiệp 11 tháng: 7.062 lao động; ngành y tế, đã chủ động công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát, không để dịch lớn xảy ra. Trong tháng, bệnh sốt xuất huyết và tay - chân - miệng đã có xu hướng giảm so với tháng trước: sốt xuất huyết có: 95 ca mắc, tử vong: 01 ca, so với tháng trước, giảm: 104 ca. Bệnh tay - chân - miệng có: 195 ca mắc, so với tháng trước, giảm: 95 ca mắc; công tác quốc phòng - an ninh, thanh tra và đối ngoại: Trong tháng, phạm pháp hình sự, xảy ra: 89 vụ, tăng: 13 vụ so với tháng trước. Điều tra khám phá: 73/89 vụ, bắt: 103 đối tượng. Án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, khám phá: 04/04 vụ. Cháy, nổ xảy ra: 04 vụ, làm chết: 03 người, thiệt hại tài sản trên: 04 tỷ đồng; tai nạn giao thông (tính đến ngày 15/11) xảy ra: 18 vụ, tăng: 04 vụ, làm chết: 06 người, giảm: 01 người, bị thương: 15 người, tăng: 05 người; trong tháng, thanh tra toàn tỉnh, thực hiện và kết thúc: 52/69 cuộc thanh tra. Về tổ chức: Kiểm điểm rút kinh nghiệm: 20 tập thể và 55 cá nhân. Kiểm điểm có hình thức kỷ luật: 05 cá nhân. Về vật chất: Phát hiện sai phạm: 02 tỷ 903 triệu đồng, thu nộp ngân sách nhà nước: 01 tỷ 674 triệu đồng; các lĩnh vực khác tiếp tục ổn định.
Nhình chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng 2017, tiếp tục phát triển, một số chỉ tiêu chủ yếu đạt khá so với kế hoạch và tăng so với cùng kỳ như: Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản, xuất khẩu, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ,… UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư. Các sở ngành tích cực chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
Hạn chế: Một số chỉ tiêu thực hiện đạt thấp, so với kế hoạch: Sản lương lúa, giá trị xuất khẩu công nghiệp,…Tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, đang trong giai đoạn chuyển mùa, nguy cơ gây bùng phát dịch bệnh trên người và gia súc, gia cầm, nhất là bệnh tay - chân -miệng. Diện tích thả nuôi tôm công nghiệp đạt thấp so kế hoạch,… Phạm pháp hình sự tăng, cháy nổ tăng, thiệt hại về người và tài sản. Việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch của một số cơ quan, đơn vị, địa phương từng lúc chưa nghiêm, chấp hành chế độ báo cáo chưa kịp thời.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Vũ Hồng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu kết thúc Hội nghị, ông Phạm Vũ Hồng tuyên dương tinh thần trách nhiệm của các sở, ban, ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ và lưu ý một số nhiệm vụ sau:
1. Tập trung chỉ đạo, thúc đẩy các chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch.
2. Chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh tại Kỳ họp chuyên đề về ngân sách và Kỳ họp lệ cuối năm 2017. Rà soát, xử lý dứt điểm các ý kiến, kiến nghị của cử tri phản ánh trước và sau các Kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh.
3. Chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Hội nghị kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án, dự án năm 2017.
4. Các sở, ban, ngành, địa phương chuẩn bị tốt kế hoạch tết Nguyên đán năm 2018.
Về kinh tế, lưu ý: Chuẩn bị tốt cho vụ lúa năm 2018, đặc biệt tăng cường phòng, chống dịch bệnh vụ Đông - Xuân (bệnh muỗi hành), tăng cường công tác kiểm tra đồng ruộng, đề nghị ngành Nông nghiệp quản lý hệ thống thông minh về dịch bệnh; nuôi trồng thủy sản: Phải chuyển dần quảng canh, chuyên canh sang nuôi công nghiệp. Đề nghị, Ngân hàng và Nông nghiệp phải có đề án và chính sách hỗ trợ cho người dân; thủy lợi: Phải thay đổi hết các cống, đê ngăn mặn, hệ thống cống, đê phải đa mục tiêu; đề nghị Công thương rà soát lại các lĩnh vực có liên quan đến ngành, nhất là điện; liên kết các khâu cung ứng vật tư, thu mua, đề nghị Liên minh Hợp tác xã nghiên cứu, triển khai để tích tụ ruộng đất tạo cánh đồng mẫu lớn, cơ giới hóa để giảm chi phí và tăng giá trị, lưu ý: Nguồn nước đang báo động, bố trí thời vụ thích hợp tránh thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh; thương mại dịch vụ: Cân đối cung - cầu không để tăng giá hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và tiêu dùng. Tăng cường hoạt động quản lý thị trường, chống gian lận thương mại, buôn lậu, kiểm tra, thanh tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm; ngành Y tế: Tăng cường công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các dịp lễ, tết. Giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; các ngành chức năng và địa phương xây dựng kế hoạch đón tết Mậu Tuất 2018. Chuẩn bị tốt về cảnh quan đô thị, phải hoàn thành trước lễ Noel, đặc biệt lưu ý là thành phố Rạch Giá. Tăng cường kiểm tra, thanh tra các hoạt động kinh doanh, dịch vụ du lịch, đảm bảo môi trường, an ninh trong dịp lễ, tết, có chính sách chăm lo cho hộ nghèo; tăng cường chỉ đạo chặt chẽ về công tác tuyển quân. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý các vấn đề bức xúc, không để xảy ra điểm nóng trong dịp cuối năm; triển khai nhanh Chính quyền điện tử; Sở Nội vụ sớm hoàn thành Đề án theo Nghị định số 39 của Chính phủ; cảnh báo các nhà thầu không được lập hồ sơ khống để chạy vốn, đó là hành vi vi phạm pháp luật; các sở, ban, ngành và địa phương tuân thủ nghiêm kỷ cương, kỷ luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh lề lối làm việc trong việc thực hiện công vụ./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)