Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Kiên Giang: UBND tỉnh triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP

(08:14 | 24/11/2017)

Sáng ngày 23/11, bà Lê Thị Minh Phụng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, chủ trì Hội nghị trực tuyến về triển khai Nghị định số 97/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

 

Đại diện Sở Tư pháp báo cáo tại Hội nghị những điểm sửa đổi, bổ sung trong Nghị định số 97 cụ thể như sau: Sửa đổi, bổ sung tại các Điều: 1, 5, 6, 7, 11, 12, 19, 21, 25, 27, 30, 32 và bãi bỏ Mẫu biên bản và Mẫu quyết định được ban hành kèm theo Nghị định số 81/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, bà Lê Thị Minh Phụng đề nghị Sở Tư pháp phối hợp cùng với Công an tỉnh, trả lời cụ thể bằng văn bản về vướng mắc của đại biểu và các điểm cầu huyện trong thời gian tới.
Mục đích sửa đổi, bổ sung của Nghị định nhằm làm rõ hơn trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức khi thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và tránh phiền hà cho nhân dân và doanh nghiệp./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)