Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Ký kết hợp tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam

(09:40 | 16/10/2019)

Chiều 14-10, tại Ủy ban Hành chính tỉnh Koh Kong (Vương quốc Campuchia), đồng chí Đỗ Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh về việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương (CB-HH) hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia (QTN-CG) Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia (gọi tắt là ban chuyên trách) và ngài Phaithun Plam Keson - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong ký kết hợp tác tìm kiếm, CB-HH hài cốt liệt sĩ QTN-CG Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong mùa khô năm 2019-2020.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình (hàng trước, bìa trái) - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh về việc tìm kiếm, cất bốc và hồi hương và ngài Phaithun Plam Keson - Phó Tỉnh trưởng, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong ký kết hợp tác tìm kiếm, CB-HH hài cốt liệt sĩ QTN-CG Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia trên địa bàn tỉnh Koh Kong mùa khô năm 2019-2020.

 

Theo biên bản thỏa thuận, Ban Chuyên trách tỉnh Koh Kong tiếp tục chỉ đạo các lực lượng làm nhiệm vụ và tăng cường công tác tuyên truyền đến các cấp chính quyền và nhân dân Koh Kong thông suốt Hiệp định mà Chính phủ hai nước Việt Nam - Campuchia đã ký; vận động cán bộ và nhân dân nhiệt tình ủng hộ, thông báo thông tin phần mộ, hài cốt QTN-CG Việt Nam hy sinh tại địa phương và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Đội K92 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang) làm tốt nhiệm vụ được giao và đạt kết quả tốt trên địa bàn tỉnh Koh Kong. Đội K92 chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng làm nhiệm vụ, các cấp chính quyền và nhân dân tỉnh Koh Kong xác định địa bàn, địa điểm và vận động nhân dân cung cấp thông tin phần mộ, hài cốt liệt sĩ phục vụ cho việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ QTN-CG Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đạt kết quả thiết thực và an toàn.

 

Theo đồng chí Đỗ Thanh Bình, từ khi thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia ký ngày 28-8-2000 đến nay, Đội K92 đã tìm kiếm, quy tập, hồi hương được hơn 2.040 hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh Kampot, Preah Sihanouk, Koh Kong và Kép. Riêng địa bàn tỉnh Koh Kong đã quy tập được 119 hài cốt. Kết quả này là có sự phối hợp chặt chẽ, sự giúp đỡ của các cấp lãnh đạo, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Koh Kong trong việc cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ Đội K92 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ QTN-CG Việt Nam về an táng tại quê nhà.

MI NI