Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Thành lập, phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU

(07:00 | 30/07/2019)

Ngày 26/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn đã tổ chức họp Ban Chỉ đạo phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định tỉnh Kiên Giang (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU) để phân công nhiệm vụ của thành viên Ban Chỉ đạo và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Họp thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU.

 

Theo Quyết định số 1535/QĐ-UBND ngày 16/7/2019 của UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Anh Nhịn được phân công làm Trưởng ban. Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU có chức năng tham mưu, giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU), chỉ đạo, đôn đốc, phối hợp các sở, ban ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương có liên quan và theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

 

Trong thời gian qua, các lực lượng chức năng đã tổ chức tuyên truyền thực hiện Luật Thủy sản theo kế hoạch của UBND tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm đã cấp giấy chứng nhận nguồn gốc thủy sản khai thác cho 60 trường hợp, khối lượng nguyên liệu thủy sản được chứng nhận khoảng 508 tấn. Lực lượng Biên phòng đã xử lý 21 vụ với 21 đối tượng (26 phương tiện) vi phạm khai thác hải sản trái phép tại vùng biển nước ngoài, xử phạt với số tiền là 1,95 tỷ đồng, đồng thời áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng 21 giấy phép khai thác thủy sản, tước quyền sử dụng chứng chỉ, bằng thuyền trưởng 09 trường hợp.

 

Mặc dù công tác chỉ đạo của UBND tỉnh quyết liệt, tuy nhiên việc thực hiện chống khai thác IUU vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Viêc tổng hợp danh sách tàu cá khai thác thủy sản bất hợp pháp gửi Tổng Cục Thủy sản công bố chưa thực hiện được, nhiều tàu cá chưa đăng ký, hết hạn đăng kiểm và hết hạn giấy phép khai thác thủy sản, chưa có phương án cụ thể đảm bảo đúng lộ trình thực hiện lắp đặt thiết bị hành trình. Hiện nay, toàn tỉnh có 3.991 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên thuộc diện phải lắp đặt thiết bị, cho đến nay đã lắp đặt thiết bị cho 2.328 tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 mét trở lên (chiếm 58%), riêng tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 24 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị cho 517 tàu cá (chiếm 82,4%). Công tác xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản còn nhiều bất cập, chưa thực hiện được, nhiều hành vi vi phạm như không đăng ký, đăng kiểm, hết hạn đăng kiểm, không có hoặc hết hạn giấy phép khai thác thủy sản đã tồn tại nhiều năm nhưng chưa có biện pháp xử lý dứt điểm, vẫn để các tàu cá này tiếp tục hoạt động bình thường; việc phối hợp quản lý thông tin liên quan đến hoạt động kiểm tra của Tổ kiểm tra liên ngành, giám sát của cảng cá, kiểm tra, kiểm soát của lực lượng Biên phòng chưa đạt yêu cầu, chưa có sự thống nhất, không tổng hợp, lũy kế trong ngày để truy xuất nhanh số liệu cần thiết; vẫn còn tình trạng thiếu kiểm tra, nhắc nhở thường xuyên của lãnh đạo các đồn, trạm biên phòng trong việc kiểm tra, kiểm soát tàu cá ra, vào trạm.

 

Theo kế hoạch, vào cuối tháng 10/2019, Đoàn Thanh tra của Tổng vụ các vấn đề về biển và thủy sản của EC sang Việt Nam kiểm tra, đánh giá kết quả sau 02 năm Việt Nam thực hiện các khuyến nghị của EC. Do đó, Ban Chỉ đạo tỉnh về IUU đã yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần xác định nhiệm vụ chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, cần tập trung nguồn lực phục vụ cho hoạt động chống khai thác IUU. Trong đó tập trung ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá, ngư dân Kiên Giang vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép; tổ chức triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình trên tàu cá theo đúng lộ trình được quy định tại Nghị định số 26/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2019 của Chính phủ; kiện toàn tổ chức, bộ máy, bổ sung nhân sự cơ quan quản lý nghề cá; trước mắt tập trung cho các Ban Quản lý Cảng cá; tăng cường công tác tuần tra. Kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật của các lực lượng chức năng trên biển, đặc biệt tại các vùng biển giáp ranh, chồng lấn, tranh chấp giữa Việt Nam và các nước trong khu vực; khẩn trương triển khai vận hành, khai thác, kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu tàu cá (VNFISHBASE) giữa các cơ quan, đơn vị để quản lý tàu cả và truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Tổ chức triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, đặc biệt là các quy định về chống khai thác IUU và Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16/5/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền cho các ngành, các cấp và bà con ngư dân về triển khai Luật Thủy sản và các quy định về chống khai thác IUU. Tích cực, chủ động hợp tác quốc tế, trao đổi thông tin, kinh nghiệm với các nước về chống khai thác IUU, để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý tàu cá, ngư dân Kiên Giang khai thác hải sản trái phép ờ vùng biển nước ngoài./.

Bùi Kiên (Theo vpubnd.kiengiang.gov.vn)