Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Xây dựng nông thôn mới và công tác thi đua, khen thưởng

(08:17 | 10/02/2017)

Sáng ngày 09/02/2017, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức Hội nghị (trực tuyến) để nghe báo cáo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về ban hành Quy định tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua, các kế hoạch có liên quan. Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng tham dự có ông Đỗ Minh Nhựt - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, ông Hà Văn Chiến - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và các đoàn thể, doanh nghiệp.

 NT-01B.jpg

Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đỗ Minh Nhựt trình bày báo cáo tại hội nghị.

 

      Kết quả thực hiện các nội dụng chủ yếu của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016:
     Cơ cở hạ tầng kinh tế - xã hội: Hệ thống giao thông nông thôn đạt: 138,47/328km, tỷ lệ đạt: 42,22%; hệ thống điện: Nguồn vốn địa phương cấp tỉnh năm 2016 là: 28 tỷ đồng đầu tư phát triển lưới điện phục vụ ánh sáng sinh hoạt và sản xuất, đã giải ngân được 27/28 tỷ đồng, đầu tư xây dựng 09 công trình gồm: Đường dây trung thế: 34,61km, đường dây hạ thế: 75,33km, tổng dung lượng trạm biến áp: 1.675kVA, đưa vào nghiệm thu và sử dụng phục vụ cấp điện cho: 1.274 hộ dân; giáo dục và đào tạo: Đã giải ngân: 17.845 triệu đồng/187.070 triệu đồng, đạt: 94% so với tổng vốn xây dựng cơ bản năm 2016. Triển khai xây dựng mới 496 phòng, nâng tổng số phòng học kiên cố hiện có là: 10.198 phòng. Toàn tỉnh hiện có: 195/664 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ: 28,8% (kế hoạch 30%). Có 47 xã đạt tiêu chí 5 về trường học, đạt: 40%, 105 xã đạt tiêu chí 14 về giáo dục, đạt: 49%.
Khó khăn, tồn tại:
      Bộ mặt nông thôn và đời sống của một bộ phận dân cư ở vùng sâu, bãi ngang ven biển, biên giới, hải đảo chậm đổi mới và còn khó khăn. Nhiều xã mới tập trung chủ yếu cho phát triển cơ sở hạ tầng, chưa quan tâm chỉ đạo các nội dung về phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ mội trường; vốn đầu tư thực hiện Chương trình còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mục tiêu đề ra. Cơ chế triển khai còn lúng túng, chưa có sự hướng dẫn của Trung ương; sự quan tâm chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền còn hạn chế, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại cấp trên, nhất là trong bố trí nguồn lực cho Chương trình.
      Nhìn chung, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức, đoàn thể đã chủ động hơn trong xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới. Đời sống vật chất, tinh thần của cư dân nông thôn ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, hệ thống chính trị cơ sở tiếp tục được củng cố, hoàn thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nông thôn được đảm bảo.
      Tiếp theo chương trình, cuộc họp thông qua dự thảo Quyết định ban hành Quy định về tổ chức hoạt động, bình xét thi đua và chia Cụm, Khối thi đua trên địa bàn tỉnh Kiên Giang, các kế hoạch liên quan, đa số các ý kiến của đại biểu cơ bản thống nhất. Một vài ý kiến đề nghị bổ sung thêm vào cụm thi đua những doanh nghiệp có thành tích nổi bật.

NT-02B.jpg

Quang cảnh hội nghị

 

      Phát biểu chỉ đạo và kết thúc hội nghị, ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những nổ lực của các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và địa phương đã cố gắng khắc phục khó khăn để tập trung thực hiện nhiệm vụ được giao.
       Ông Mai Văn Huỳnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm, trong thời gian tới các sở, ban, ngành, các tổ chức, đoàn thể và địa phương cần tập trung chỉ đạo tốt một số nhiệm vụ trọng tâm. Các cơ quan chức năng phối hợp với các ban đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua có hiệu quả từ cấp tỉnh đến cấp xã và cộng đồng dân cư; tập trung nguồn lực trọng tâm, trọng điểm, không chạy theo hình thức và thành tích,… Các phong trào thi đua phải thực hiện một cách tự nguyện, tự giác và trung thực./.

Thiên Đăng (TN - http://vanphong.kiengiang.gov.vn)