Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính

(07:56 | 29/05/2019)

Chiều qua, 28-5, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với 15 huyện, thành phố để phân tích chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI); chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp tỉnh năm 2018 và công bố chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố năm 2018; đồng chí Phạm Vũ Hồng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì (ảnh).

 

Năm 2018, thứ hạng của các chỉ số nêu trên hầu hết bị giảm và giảm rất mạnh, chỉ có chỉ số CCHC tăng nhưng không đáng kể. Cụ thể, PCI của tỉnh năm 2018 giảm 11 hạng so năm 2017 (từ hạng 20/63 xuống hạng 31/63 tỉnh, thành phố) và là năm thứ năm liên tiếp bị tụt hạng (từ hạng 3 năm 2013 giảm xuống hạng 31 năm 2018); PAPI của tỉnh năm 2018 giảm 4 hạng so năm 2017 (từ hạng 45/63 xuống hạng 49/63 tỉnh, thành phố). Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2018 tăng 2 bậc so năm 2017 (từ hạng 47/63 lên hạng 45/63 tỉnh, thành phố); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) đạt 9,71/12 điểm, giảm 2,29 điểm so năm 2017.

 

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Vũ Hồng cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các chỉ số của tỉnh năm 2018 bị giảm hạng do lãnh đạo chính quyền thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc; có chủ trương, kế hoạch nhưng thực thi không nghiêm túc. Một vài cơ quan chuyên môn tham mưu UBND tỉnh trong thực hiện các chỉ số còn hạn chế. Một số thủ tục hành chính (TTHC) thuộc một số lĩnh vực giải quyết chưa đến nơi đến chốn như môi trường, đất đai, xây dựng... Còn cán bộ, công chức, viên chức chưa chuẩn mực trong thực thi nhiệm vụ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa quan tâm giải quyết kịp thời... Từ đó, người dân, doanh nghiệp không hài lòng; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong giải quyết TTHC, các lĩnh vực chưa chặt chẽ…

 

Để nâng cao các chỉ số năm 2019, đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị thủ trưởng các sở, ngành tỉnh, chủ tịch UBND cấp huyện quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các chủ trương, kế hoạch đề ra. Nâng cao nhận thức về các chỉ số nêu trên cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tham mưu và giải quyết công việc, TTHC. Tập trung rà soát các nhiệm vụ có liên quan đến nội dung, tiêu chí của các chỉ số PCI, PAPI, chỉ số CCHC và sự hài lòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, nhất là những nội dung, tiêu chí mà điểm số, thứ hạng còn thấp. Từ đó, đề ra biện pháp tổ chức thực hiện theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện trong năm 2019 và các năm tiếp theo nhằm cải thiện điểm số và nâng cao thứ hạng các chỉ số một cách đồng bộ, hiệu quả.

 

Đồng chí Phạm Vũ Hồng đề nghị các sở, ngành, UBND cấp huyện được giao chủ trì triển khai các chương trình, đề án, công việc trong thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số năm 2019 và các năm tiếp theo có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đạt tiến độ và hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC gắn với ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC theo quy định. Các cơ quan chuyên môn nghiên cứu thực hiện các giải pháp, biện pháp thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tổ chức tiếp cận thông tin, thực hiện các TTHC...

ĐẶNG LINH