Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Xem với cỡ chữAA

Phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện từng bước được đổi mới, nâng lên chất lượng

(09:48 | 11/04/2019)

Chiều 9-4, đoàn khảo sát của Ban Tổ chức Trung ương phục vụ đề án xây dựng quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện do đồng chí Nguyễn Xuân Liết - Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đến làm việc tại Kiên Giang; đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn. 

 

Đồng chí Nguyễn Xuân Liết (đứng) - Vụ trưởng Vụ địa phương III, Ban Tổ chức Trung ương tại buổi làm việc với tỉnh Kiên Giang


Báo cáo với đoàn khảo sát, đồng chí Bùi Thị Trong - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy cho biết, ở Kiên Giang, đại hội đảng bộ của 15 huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ban chấp hành đảng bộ (BCHĐB) 618 đồng chí, trong đó, 111 đồng chí nữ, 23 đồng chí người dân tộc thiểu số, tuổi bình quân 44,11 tuổi; trình độ chuyên môn đại học trở lên 611 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự BCHĐB huyện, thành phố có sự điều chỉnh, bổ sung, chuyển công tác về tỉnh và nghỉ chính sách 50 đồng chí, bổ sung 23 đồng chí. Hiện BCHĐB huyện, thành phố có 591 đồng chí. BCHĐB 15 huyện, thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 bầu ban thường vụ cấp ủy 172 đồng chí. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhân sự ban thường vụ huyện, thành ủy có sự điều chỉnh, bổ sung, chuyển công tác về tỉnh, nghỉ chính sách 19 đồng chí, bầu bổ sung 18 đồng chí. 


Các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khá tốt việc xây dựng quy chế và rà soát điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp ủy, bảo đảm phù hợp thực tế ở địa phương. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện được quy định cụ thể, rõ ràng. Từ đó, hoạt động của cấp ủy, ban thường vụ và thường trực cấp ủy nề nếp, đi vào chiều sâu. Phương thức lãnh đạo của cấp ủy cấp huyện từng bước được đổi mới, nâng chất lượng, nhất là việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết của Đảng, của Tỉnh ủy và nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường trực cấp ủy cấp huyện luôn bám sát và thực hiện theo nghị quyết, quy chế làm việc, tuân thủ nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, phát huy dân chủ, nâng cao trách nhiệm cá nhân, giữ gìn đoàn kết, thống nhất nội bộ, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết, từ sau đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy đảng ở Đảng bộ tỉnh đều ban hành quy chế làm việc. Trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Kiên Giang có nhiều chuyển biến tích cực, các mặt nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, công tác dân tộc - tôn giáo chuyển biến tích cực. Đạt được kết quả trên do các cấp ủy đảng xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của đảng, phát huy dân chủ, thể hiện rõ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đề cao trách nhiệm, nhất là người đứng đầu. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị thống nhất cao với chủ trương của Ban Bí thư ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện để thực hiện thống nhất. Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị mong khi ban hành quy định nên thể hiện rõ ràng, cụ thể, thống nhất, thể hiện vai trò lãnh đạo của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy, quy định rõ trách nhiệm của từng cấp để tạo thuận lợi cho các cấp ủy đảng trong quá trình thực hiện, phát huy được hiệu quả công việc.


Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Liết cho biết sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu dự buổi làm việc, nghiên cứu các tư liệu để xây dựng dự thảo quy định. Đồng chí Nguyễn Xuân Liết mong khi có dự thảo sẽ lấy ý kiến các cấp ủy đảng, mong nhận được ý kiến đóng góp của các cấp ủy đảng để quy định được ban hành thật sự chất lượng. 
 

Tây Hồ