Thứ hai, ngày 24 tháng 6 năm 2024    
TIN NỔI BẬT:

DỰ THẢO VĂN BẢN

Dự thảo Tải về Góp ý mới Xem các góp ý

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định về khoán kinh phí sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:11 | 13/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:11 | 15/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết hỗ trợ người dạy chữ Khmer tại các cơ sở tôn giáo và chữ Hoa tại các cơ sở dạy chữ Hoa do Hội Tương tế người Hoa tổ chức trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:51 | 12/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:51 | 12/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân để lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:45 | 11/06/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:45 | 11/07/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2024-2025

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:08 | 28/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:08 | 28/06/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:54 | 23/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:54 | 24/06/2024)

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:51 | 22/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:51 | 22/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện Kiên Hải, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:50 | 22/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:50 | 22/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 đối với huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:49 | 22/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:49 | 22/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định một số nội dung chi, mức hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:00 | 21/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:00 | 21/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết giảm lệ phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:42 | 17/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:42 | 17/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý ùn tắc, đảm bảo giao thông trong lĩnh vực đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:13 | 14/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:13 | 14/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:57 | 14/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:57 | 14/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:20 | 09/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:20 | 10/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định về việc miễn lệ phí hộ tịch khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:18 | 07/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:18 | 07/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định phân cấp việc tiếp nhận bàn giao quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:16 | 07/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:16 | 07/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị tặng Huân chương Lao động hạng Ba (Ông Nguyễn Thanh Lâm)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (16:20 | 06/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (16:21 | 06/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến đối với cá nhân đề nghị khen cống hiến năm 2023 - Sở Nội vụ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (15:20 | 04/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (15:20 | 04/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức giảm chi phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể theo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:02 | 02/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:02 | 03/06/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:49 | 23/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:49 | 23/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:31 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:31 | 17/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết bổ sung khoản 3 Điều 2 Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 13/12/2021 quy định về mức chi bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:27 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:27 | 17/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:09 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:09 | 17/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:02 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:02 | 17/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc quy định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động khoáng sản của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (08:52 | 17/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (08:52 | 17/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến cử tri đối với dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 của tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:53 | 16/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:53 | 16/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình, Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định mức giảm một số loại phí, lệ phí khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:22 | 11/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:22 | 11/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 20/11/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang quy định phân cấp quản lý và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:34 | 03/04/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:34 | 03/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước năm 2023

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:37 | 02/05/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:37 | 02/05/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:26 | 29/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:27 | 29/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (10:16 | 22/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (10:16 | 23/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị Huân chương lao động

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:20 | 13/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:20 | 13/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến nhân dân đối với cá nhân đề nghị truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" và tặng thưởng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:22 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:22 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về việc giảm lệ phí đăng ký kinh doanh khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:20 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:20 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết giảm lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:13 | 12/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:13 | 12/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (09:44 | 04/03/2024)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (09:44 | 04/04/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:47 | 08/12/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:47 | 08/01/2024)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định nội dung và mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:01 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:01 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quyết định quy định về phân cấp quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên đại bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:54 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:54 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định quy định trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của từng chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (13:51 | 30/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (13:51 | 30/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương đối với người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định số 75/2023/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:12 | 22/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:12 | 22/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định về người hoạt động không chuyên trách cấp xã; người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu phố; người trực tiếp tham gia hoạt động ở ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang (09:40 | 22/11/2023)

Ngày bắt đầu lấy ý kiến: (14:14 | 21/11/2023)

Ngày hết hạn lấy ý kiến: (14:15 | 21/12/2023)

Hết hạn lấy ý kiến