Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 568/SGDĐT-GDTrH&GDTX
Trích yếu nội dung V/v phối hợp đăng tải dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh, dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trên cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 28/02/2023
Ngày có hiệu lực 28/02/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Giao dục và Đào tạo
Người ký duyệt Huỳnh Văn Hóa
Download 568-SGDDT-GDTrH-GDTX.signed.pdf
DU THAO NGHI QUYET.docx
DU THAO To trinh.docx

Văn bản mới