Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 23/TB-VP
Trích yếu nội dung Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Minh Thành tại Hội nghị Kiểm điểm chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 11/01/2023
Ngày có hiệu lực 11/01/2023 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Văn phòng UBND tỉnh
Người ký duyệt Đặng Vũ Bằng
Download 23-TB-VP.signed.pdf

Văn bản mới