Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1842/STNMT-BVMT
Trích yếu nội dung Về việc đăng tải dự thảo quy định lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 24/10/2022
Ngày có hiệu lực 24/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tài nguyên và môi trường
Cơ quan ban hành Sở Tài nguyên và Môi trường
Người ký duyệt Đoàn Hữu Thắng
Download 1842-STNMT-BVMT.signed.pdf
Kem theo CV 1842.doc

Văn bản mới