Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 3081/SGDĐT-KHTC
Trích yếu nội dung V/v lấy ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-TTg ngày 27/4/2022 về tín dụng đối với cơ sở giáo dục.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 14/10/2022
Ngày có hiệu lực 14/10/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Công văn điều hành
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Sở Giao dục và Đào tạo
Người ký duyệt Phạm Xuân Bình
Download 3081-SGDDT-KHTC.signed.pdf

Văn bản mới