Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 92/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2022 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc, thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 15/08/2022
Ngày có hiệu lực 15/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Dân tộc
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 92-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới