Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 86/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày có hiệu lực 05/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 86-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới