Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 85/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về bổ sung Danh mục dự án cần thu hồi đất; Danh mục dự án có sử dụng đất trồng lúa thực hiện trong năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày có hiệu lực 05/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 85-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới