Thứ ba, ngày 28 tháng 11 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 77/NQ-HĐND
Trích yếu nội dung Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 đã được thông qua tại Nghị quyết 290/NQ-HĐND ngày 02/01/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 05/08/2022
Ngày có hiệu lực 05/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh
Người ký duyệt Mai Văn Huỳnh
Download 77-NQ-HDND.pdf

Văn bản mới