Thứ bảy, ngày 2 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 1886/BC-HĐPH
Trích yếu nội dung Kết quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 06 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2022.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 10/08/2022
Ngày có hiệu lực 10/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Tư pháp
Cơ quan ban hành Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Người ký duyệt Trần Văn Khái
Download 1886-BC-HDPH.signed.pdf

Văn bản mới