Thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2023    
TIN NỔI BẬT:

Số hiệu 48-HD/BTGTU
Trích yếu nội dung Quán triệt Nghị quyết số 12-NQ/TW, của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chi tiết văn bản  
Ngày ban hành 02/08/2022
Ngày có hiệu lực 02/08/2022 (Văn bản còn hiệu lực)
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Các lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Người ký duyệt Nguyễn Thanh Phong
Download HD 48 Tr.khai NQ12 cua BCT khoa XIII.doc
HD 48.signed.pdf

Văn bản mới