Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 134

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
3044/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Phú Quốc- tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3043/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện U Minh Thượng - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3041/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện An Minh - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3040/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện An Biên - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3039/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường; Các lĩnh vực khác Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Giồng Riềng - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3038/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thi xã Hà Tiên - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016
3037/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Tài nguyên và môi trường Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 thành phố Rạch Giá - tỉnh Kiên Giang. 30/12/2016