Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 27

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2875/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Kiên Giang. 27/12/2017
2304/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc giao nhiệm vụ quản lý, vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Kiên Giang. 01/11/2017
1595/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định BHXH Việt Nam; Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Thông tin truyền thông; Y tế Ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017
1593/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kiên Giang. 27/07/2017
1457/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Thành lập Đội ứng cứu sự cố máy tính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 07/07/2017
1430/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. 05/07/2017
1139/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Giáo dục và Đào tạo; Giao thông vận tải; Kế hoạch và đầu tư; Lao động TBXH; Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thông tin truyền thông; Văn hóa và Thể thao; Xây dựng; Y tế Ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 23/05/2017