Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 188

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
2471/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc phê duyệt phương án kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 29/10/2019
2460/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Y tế Về việc công bố dịch bệnh Dịch tả heo(lợn) Châu Phi trên địa bàn tỉnh Kiên Giagn (bổ sung) 25/10/2019
2455/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định Ngoại giao; Nội vụ Quyết định về việc ủy quyền quyết định việc cử hoặc cho phép cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên đi công tác, học tập, nghiên cứu hoặc việc riêng nước ngoài 25/10/2019
1131-QD-HNBVN Khác Quyết định Thông tin truyền thông Ban hành Quy tắc sử dụng mạng xã hội của Hội Nhà báo Việt Nam 24/12/2018
1099/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác; Khoa học và công nghệ Về việc bãi bỏ Hướng dẫn số 1078/HD-UBND ngày 06/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh 10/05/2018
77/QĐ-BCĐ Khác Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 03/05/2018
1011/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định về việc ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2018-2020. 27/04/2018