Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản Chỉ đạo điều hành


Tổng số văn bản 1500

Số hiệu Cơ quan ban hành Hình thức văn bản Lĩnh vực Trích yếu nội dung Ngày ban hành
824/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Tài nguyên và môi trường Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
808/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
953/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội huyện Kiên Lương năm 2018. 19/04/2018
954/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Phê duyệt Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội huyện Giang Thành năm 2018. 19/04/2018
04/2018/QÐ-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Nội vụ Quyết định Sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 8 Quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Kiên Giang. 20/04/2018
03/2018/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Công thương Quyết định Ban hành quy định về hình thức và mức hỗ trợ kinh phí phát triển công nghiệp hỗ trợ địa bàn tỉnh Kiên Giang. 09/04/2018
789/QD-UBND Ủy ban nhân dân Quyết định Các lĩnh vực khác Quyết định Về việc thành lập Tổ công tác của Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 09/04/2018