Cổng thông tin điện tử Kiên Giang

Văn bản chỉ đạo CNTT

Xem với cỡ chữAA

Báo cáo kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Kiên Giang năm 2018

(08:29 | 11/03/2019)

BBT

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm   390_BC-UBNDsigned_201901290749521260.pdf